Visie en Missie

Visie:
Samen naar een gezonde en duurzame leefomgeving

Missie:
Van een productgerichte, naar een klantgerichte organisatie door professionalisering

Dit willen wij bereiken door volgende pijlers in acht te nemen:

Openheid
Wij zijn altijd open en eerlijk naar elkaar
Wij kennen onze grenzen en geven deze aan

Down to earth
Wij behandelen iedereen gelijkwaardig
Wij staan altijd voor elkaar klaar
Wij maken afspraken en komen deze na

Leergierig
Wij stellen eerst een vraag voordat wij oordelen
Wij mogen en durven fouten te maken
Bij een hulpvraag tonen wij interesse en wordt hiervan geleerd

Plezier
Een dag niet gelachen is een dag niet gewerkt
Wij zetten mensen in op plekken waar zij plezier hebben en waar zij goed in zijn
Wij geven de mogelijkheid om over jouw persoonlijke (werk)plek te spreken

Oplossingsgericht
Wij zorgen dat de klant zich koning voelt
Wij zetten een probleem om in een uitdaging
Wij werken samen toe naar de beste oplossing voor elke partij